Bến lạ Đặng Đình Hưng

Bến lạ Đặng Đình Hưng

Tại cuộc ra mắt tập thơ họa Ðặng Ðình Hưng - một bến lạ tối 20/1 ở L'Espace (Hà Nội), trong khán phòng,...
Đặng Đình Hưng - bến lạ của thơ ca

Đặng Đình Hưng - bến lạ của thơ ca