Nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Chiều 21-1, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ,...
Tập trung nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố

Tập trung nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố