Mỹ nổ 21 phát đại bác chia tay Tổng thống Trump

Mỹ nổ 21 phát đại bác chia tay Tổng thống Trump

21 phát đại bác đã được nổ như một phần vinh dự lớn dành cho ông trước khi rời Nhà Trắng.

Mỹ nổ 21 loạt đại bác chia tay ông Trump