Chia sẻ xúc động về bố, NSND Đặng Thái Sơn nhận tràng vỗ tay không ngớt

Chia sẻ xúc động về bố, NSND Đặng Thái Sơn nhận tràng vỗ tay không ngớt

Những chia sẻ của NSND Đặng Thái Sơn về người cha đã mất 30 năm nay nhận được tràng vỗ tay lớn của cả khán...