Quảng Trị chuyển cơ quan chủ quản 2 ban dự án ngành nông nghiệp, giao thông

Quảng Trị chuyển cơ quan chủ quản 2 ban dự án ngành nông nghiệp, giao thông

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) trực thuộc ngành nông nghiệp và giao thông sẽ được chuyển...