VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Cơ quan VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người...