Những đứa trẻ bị bỏ lại

Những đứa trẻ bị bỏ lại

Ở vùng nông thôn Trung Quốc, các bậc cha mẹ vẫn đang phải đưa ra quyết định đau lòng là sống xa con cái để...
Thế hệ bị bỏ rơi thứ hai ở Trung Quốc

Thế hệ bị bỏ rơi thứ hai ở Trung Quốc