'Hội ngộ' tại tòa

'Hội ngộ' tại tòa

Sáng 22/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn...
Lý do gì hoãn xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ?

Lý do gì hoãn xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ?

Ông Đinh La Thăng dừng lại chào mọi người khi tới tòa

Ông Đinh La Thăng dừng lại chào mọi người khi tới tòa

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Dự án Ethanol Phú Thọ: Hoãn xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Dự án Ethanol Phú Thọ: Hoãn xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Một bị cáo 'đi cấp cứu', phiên xử ông Đinh La Thăng bị hoãn

Một bị cáo 'đi cấp cứu', phiên xử ông Đinh La Thăng bị hoãn

An ninh thắt chặt phiên xét xử vụ Ethanol Phú Thọ

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong đại án Ethanol Phú Thọ

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong đại án Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn xử vụ Ethanol Phú Thọ đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Hoãn xử vụ Ethanol Phú Thọ đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm

CLIP: Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vì vắng 'nhân vật đặc biệt''

Hoãn xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vì vắng 'nhân vật đặc biệt''

Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn xử ông Đinh La Thăng vì vắng 'người quan trọng'

Hoãn xử ông Đinh La Thăng vì vắng 'người quan trọng'

Hoãn phiên tòa xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa

Xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa

Ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa với vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng lần thứ 4 hầu tòa với vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án thứ 4

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án thứ 4

CLIP: Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đến tòa

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Cảnh sát dẫn giải ông Đinh La Thăng đến tòa

Cảnh sát dẫn giải ông Đinh La Thăng đến tòa

Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng hầu tòa cùng Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng hầu tòa cùng Trịnh Xuân Thanh

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm hầu tòa tại Hà Nội

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm hầu tòa tại Hà Nội

Sáng nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh bị cáo Đinh La Thăng hầu tòa lần thứ 4

Hình ảnh bị cáo Đinh La Thăng hầu tòa lần thứ 4

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng đeo khẩu trang, đến tòa bằng xe đặc chủng

Ông Đinh La Thăng đeo khẩu trang, đến tòa bằng xe đặc chủng

Ông Đinh La Thăng xuất hiện tại tòa vụ án thứ 4

Ông Đinh La Thăng xuất hiện tại tòa vụ án thứ 4