Tây Du Ký: Yêu quái hiền nhất, không những không hại người mà còn bị thường dân 'bắt nạt'

Tây Du Ký: Yêu quái hiền nhất, không những không hại người mà còn bị thường dân 'bắt nạt'

Yêu quái Hoàng Sơn Tinh được đánh giá là yêu quái hiền lành nhất trong Tây Du Ký, không những không hại...