Kiều bào Nga gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII

Kiều bào Nga gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga, Đại hội Đảng lần này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị...