Nhân viên cây xăng móc túi khách: Điều kiện để xử hình sự

Nhân viên cây xăng móc túi khách: Điều kiện để xử hình sự

Bị hại phải có đơn yêu cầu, giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên mới xử lý hình sự...
Trộm tiền của khách mua xăng bằng cách bơm nối số

Trộm tiền của khách mua xăng bằng cách bơm nối số