Parler: Mạng xã hội đầy tai tiếng

Parler: Mạng xã hội đầy tai tiếng

Sau khi thủ đô Washington D.C. rúng động vì cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol, Parler - một nền tảng mạng xã...
Nga: Mỹ tự do ngôn luận hay tự do cấm ngôn luận?

Nga: Mỹ tự do ngôn luận hay tự do cấm ngôn luận?