MỨC SINH THẤP TẠI NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM

MỨC SINH THẤP TẠI NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM

Trước đây, nước ta thực hiện cuộc vận động để mục tiêu giảm sinh nhằm khống chế gia tăng nhanh quy mô dân...
KHUYẾN KHÍCH SINH ĐỂ CÓ DÂN SỐ VÀNG

KHUYẾN KHÍCH SINH ĐỂ CÓ DÂN SỐ VÀNG