Quảng Nam xem xét thu hồi dự án thủy điện tác động xấu đến môi trường

Quảng Nam xem xét thu hồi dự án thủy điện tác động xấu đến môi trường

Ngày 20-1, UBND tỉnh Quảng Nam có cuộc họp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan về rà soát các dự...