Ứng dụng tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp

Ứng dụng tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp là hậu quả của cả vấn đề sinh học và cơ học, gây ra tình trạng mất ổn định quá trình tổng...
Âm thanh khi bẻ khớp - báo hiệu nhiều yếu tố nguy cơ

Âm thanh khi bẻ khớp - báo hiệu nhiều yếu tố nguy cơ