Dịch bệnh ít khách, chủ quán karaoke cho nhân viên bán dâm

Dịch bệnh ít khách, chủ quán karaoke cho nhân viên bán dâm

Khách có nhu cầu mua dâm thì Thủy sẽ đưa các nhân viên đến bán dâm ngay tại tầng 2 của quán và thu...