Bước qua Covid-19, bức tranh kinh tế Trung Quốc càng rực rỡ

Bước qua Covid-19, bức tranh kinh tế Trung Quốc càng rực rỡ

Đại dịch Covid-19 mang lại cơ hội bứt phá hiếm thấy cho nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới...