Diễn báo cáo chương trình nghệ thuật mừng Đảng- mừng Xuân 2021

Diễn báo cáo chương trình nghệ thuật mừng Đảng- mừng Xuân 2021

Tối 23-1, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang tổ chức diễn báo cáo chương trình nghệ thuật mừng Đảng-...