Những hiện vật đặc biệt tại những triển lãm đặc biệt về Đảng

Những hiện vật đặc biệt tại những triển lãm đặc biệt về Đảng

Cùng với các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, nhiều cuộc triển...
Hòa chung không khí của ngày hội lớn

Hòa chung không khí của ngày hội lớn

Đại hội XIII: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội XIII: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Triển lãm ảnh, tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử'

Triển lãm ảnh, tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử'

Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng

Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng

Chặng đường 'Từ Đại hội đến Đại hội' qua những tài liệu quý

Chặng đường 'Từ Đại hội đến Đại hội' qua những tài liệu quý

Đảng đã tập hợp sức mạnh trí tuệ của toàn dân, làm nên những kỳ tích

Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'

Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'

Triển lãm chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội' trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Triển lãm chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội' trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Triển lãm chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Khai mạc trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam- Sáng mãi niềm tin

Trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam- Sáng mãi niềm tin

1.000 tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

1.000 tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Hơn 200 hiện vật quan trọng tại trưng bày ' Đảng Cộng sản Việt Nam- Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Khai mạc triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Thưởng lãm những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại các kỳ Đại hội Đảng

Thưởng lãm những tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại các kỳ Đại hội Đảng

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội tại Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội tại Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày 200 hiện vật tái hiện 12 kỳ đại hội Đảng

Trưng bày 200 hiện vật tái hiện 12 kỳ đại hội Đảng

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam-Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưng bày tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Hàng trăm tài liệu, hiện vật tái hiện lịch sử hào hùng và 12 kỳ đại hội Đảng

Trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội' - nhiều tư liệu quý được giới thiệu

'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội' - nhiều tư liệu quý được giới thiệu

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội

Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội

Trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về Đại hội Đảng

Trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về Đại hội Đảng

Trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật quý về 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam qua các hiện vật và tư liệu trưng bày

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam qua các hiện vật và tư liệu trưng bày

Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội

Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội