Nhiều sở, ngành, địa phương chưa trả lời kiến nghị của cử tri

Nhiều sở, ngành, địa phương chưa trả lời kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị giao ban thường kỳ tháng 01/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã nêu, bên cạnh có 17 sở, ngành, địa...
HĐND quận Thanh Xuân: Chú trọng bám sát thực tiễn

HĐND quận Thanh Xuân: Chú trọng bám sát thực tiễn