Phát động hai cuộc thi chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Phát động hai cuộc thi chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động hai cuộc thi 'Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống'...
Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII

Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII

Hà Nội: Giáo dục Ba Đình có thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội: Giáo dục Ba Đình có thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Đại hội XIII của Đảng qua cảm nhận của các ca sĩ, nghệ sĩ

Đại hội XIII của Đảng qua cảm nhận của các ca sĩ, nghệ sĩ

Tăng cường công tác phòng chống dịch phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tăng cường công tác phòng chống dịch phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Quảng Ninh rực sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

Hà Nội trang hoàng, sẵn sàng cho Đại hội XIII

Hà Nội trang hoàng, sẵn sàng cho Đại hội XIII

Hệ thống chiếu sáng, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIII của Đảng rực rỡ trong đêm

Hệ thống chiếu sáng, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIII của Đảng rực rỡ trong đêm

Lan tỏa khí thế, tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Lan tỏa khí thế, tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trang hoàng đường phố chào mừng Đại hội Đảng XIII

Trang hoàng đường phố chào mừng Đại hội Đảng XIII

Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIII

Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIII

Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm Hội nghị quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

Trung tâm Hội nghị quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chùm ảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia thắm màu cờ, sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

Hồ Gươm thảm hoa rực rỡ sắc màu chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hà Nội rực rỡ hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thanh Trì: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thanh Trì: Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

TP.Hà Nội: Trang trí trên các tuyến phố trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

TP.Hà Nội: Trang trí trên các tuyến phố trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thủ đô rực rỡ màu cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng