Người phụ nữ để lại xe máy, nhảy cầu Bến Thủy trước sự bàng hoàng của nhiều người

Người phụ nữ để lại xe máy, nhảy cầu Bến Thủy trước sự bàng hoàng của nhiều người

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N. cách cầu Bến Thủy khoảng 500m.
Tìm thấy thi thể phụ nữ gieo mình xuống sông Lam

Tìm thấy thi thể phụ nữ gieo mình xuống sông Lam

Vớt được thi thể phụ nữ gieo mình xuống sông Lam

Vớt được thi thể phụ nữ gieo mình xuống sông Lam

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu sau gần 5 ngày

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu sau gần 5 ngày

Người phụ nữ để lại xe máy nhảy cầu trước sự bàng hoàng của nhiều người

Người phụ nữ để lại xe máy nhảy cầu trước sự bàng hoàng của nhiều người

Tìm thấy thi thể người phụ nữ cách cầu Bến Thủy 500m

Tìm thấy thi thể người phụ nữ cách cầu Bến Thủy 500m

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Nghệ An: Người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Nghệ An: Người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Thấy 1 phụ nữ lao xuống sông trong đêm rét, không ai dám cứu

Thấy 1 phụ nữ lao xuống sông trong đêm rét, không ai dám cứu

Nghệ An: Người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Nghệ An: Người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam trong đêm

Người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam trong đêm

Người phụ nữ gieo mình xuống sông tự vẫn giữa đêm lạnh buốt

Người phụ nữ gieo mình xuống sông tự vẫn giữa đêm lạnh buốt

Trắng đêm tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Trắng đêm tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Trắng đêm tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Trắng đêm tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Để lại tư trang trên cầu, người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Để lại tư trang trên cầu, người phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Xuyên đêm tìm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Xuyên đêm tìm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Nghệ An: Tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Nghệ An: Tìm kiếm người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Một người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Một người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn