Người dân rất quan tâm việc phát huy dân chủ của nhân dân

Người dân rất quan tâm việc phát huy dân chủ của nhân dân

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân...
Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật

Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật