Rùng mình xem cô gái tắm trong hồ băng

Rùng mình xem cô gái tắm trong hồ băng

Theo phong tục truyền thống của người dân Bắc Âu, dù lạnh âm độ, người dân ở đây vẫn ngâm mình trong băng...