Điểm chung của những người ủng hộ Tổng thống Trump

Điểm chung của những người ủng hộ Tổng thống Trump

Dù cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 kết thúc bình thường, vẫn còn hàng triệu người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump...