Tham luận của Đảng bộ Quân đội

Tham luận của Đảng bộ Quân đội

Sáng 27-1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân...
Danh dự thiêng liêng, cội nguồn sức mạnh

Danh dự thiêng liêng, cội nguồn sức mạnh

Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc từ sớm, từ xa

Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc từ sớm, từ xa

3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng

3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không để bị động, nhất là tình hình Biển Đông

Tướng Phan Văn Giang: Việt Nam không để bị động, nhất là tình hình Biển Đông

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng mà Quân đội trực tiếp tham gia

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng mà Quân đội trực tiếp tham gia

Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thượng tướng Phan Văn Giang: Không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông

Thượng tướng Phan Văn Giang: Không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông

Lấy xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc là then chốt để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Lấy xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc là then chốt để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Thượng tướng Phan Văn Giang: Quân đội chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Thượng tướng Phan Văn Giang: Quân đội chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Quân đội, công an chủ động bảo vệ Tổ quốc, nhân dân

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Quân đội, công an chủ động bảo vệ Tổ quốc, nhân dân

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình

Đại biểu Đảng bộ Quân đội tin tưởng chủ trương xây dựng một số lực lượng tiến lên hiện đại

Đại biểu Đảng bộ Quân đội tin tưởng chủ trương xây dựng một số lực lượng tiến lên hiện đại

Thượng tướng Phan Văn Giang: Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại

Thượng tướng Phan Văn Giang: Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại

Chuyên gia: Bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời đại mới trước 4 nguy cơ

Sự phát triển về tư duy bảo vệ Tổ quốc trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng

Sự phát triển về tư duy bảo vệ Tổ quốc trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng

Công an nhân dân tiến lên hiện đại

Công an nhân dân tiến lên hiện đại

Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự trong điều kiện mới

Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự trong điều kiện mới