Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất rượu giả nhãn mác nước ngoài

Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất rượu giả nhãn mác nước ngoài

Các đối tượng tìm mua những chai hình con giáp sau đó dán tem nhãn và dùng các loại rượu không có nguồn gốc...
Đột kích cơ sở sang chiết rượu lớn ở khu đô thị

Đột kích cơ sở sang chiết rượu lớn ở khu đô thị

Liên ngành bắt giữ vụ sang chiết rượu cực 'khủng' trên địa bàn Hà Nội

Liên ngành bắt giữ vụ sang chiết rượu cực 'khủng' trên địa bàn Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Phát hiện cơ sở sang chiết rượu dán mác nước ngoài

Phát hiện cơ sở sang chiết rượu dán mác nước ngoài

Hà Nội: Phát hiện cơ sở sang chiết rượu tây giả

Hà Nội: Phát hiện cơ sở sang chiết rượu tây giả

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Hà Nội: Bắt giữ vụ sang chiết rượu không rõ nguồn gốc số lượng lớn

Hà Nội: Bắt giữ vụ sang chiết rượu không rõ nguồn gốc số lượng lớn

Tóm gọn ổ rượu lậu hình trâu 'mác ngoại'

Tóm gọn ổ rượu lậu hình trâu 'mác ngoại'

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Phát hiện, xử lý vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Phát hiện, xử lý vụ sang chiết rượu lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết, làm giả rượu ngoại lớn tại Hà Nội

Bắt giữ vụ sang chiết, làm giả rượu ngoại lớn tại Hà Nội

Phát hiện lượng lớn rượu trôi nổi đóng trong vỏ hình linh vật

Phát hiện lượng lớn rượu trôi nổi đóng trong vỏ hình linh vật

Cận cảnh màn phù phép rượu trôi nổi + rượu Lào = rượu ngoại tiền triệu

Cận cảnh màn phù phép rượu trôi nổi + rượu Lào = rượu ngoại tiền triệu

Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất rượu giả đóng chai hình con giáp

Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất rượu giả đóng chai hình con giáp

Phát hiện cơ sở sản xuất 'rượu trâu' giả

Phát hiện cơ sở sản xuất 'rượu trâu' giả

Triệt xóa cơ sở sản xuất rượu ngoại giả