VietNamNet đồng hành mang 'mùa xuân nhân ái' đến học sinh vùng cao

VietNamNet đồng hành mang 'mùa xuân nhân ái' đến học sinh vùng cao

Hơn 150 suất quà được trao đến các em học sinh tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Zuôich.