Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên vượt mốc 1 triệu ca COVID-19

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên vượt mốc 1 triệu ca COVID-19

Ngày 26/1, Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức chạm mốc 1 triệu ca mắc COVID-19,...