Ấn tượng ngôi đền nằm cheo leo trên đỉnh núi đá giữa muôn trùng mây

Ấn tượng ngôi đền nằm cheo leo trên đỉnh núi đá giữa muôn trùng mây

Ngôi đền gồm 2 tòa kiến trúc nằm song song trên đỉnh núi Fanjing (hoặc Fanjingshan) ở tỉnh Quý Châu, Trung...