Nêu gương học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

Nêu gương học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

Lễ sơ kết học kỳ I thêm phần ý nghĩa khi trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng nêu gương và khen thưởng đột xuất...
Huyện Gia Lâm khen thưởng đột xuất 1 học sinh trường THPT Dương Xá

Huyện Gia Lâm khen thưởng đột xuất 1 học sinh trường THPT Dương Xá