Top 10 loại vũ khí uy lực nhất trong thần thoại: Búa của Thor chưa là gì so với của Việt Nam

Top 10 loại vũ khí uy lực nhất trong thần thoại: Búa của Thor chưa là gì so với của Việt Nam

Trong thần thoại các nước đều có những vũ mạnh nhất, uy lực nhất như: Búa thần của Thor, tia sét của Zeus,...