Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung : Lập các bản đồ cảnh báo nguy cơ với tỷ lệ phù hợp

Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung : Lập các bản đồ cảnh báo nguy cơ với tỷ lệ phù hợp

Trước tình trạng thiên tai lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở miền Trung với phạm vi và cường độ ngày càng khốc...