CSGT nhờ xe ôm công nghệ đuổi theo ô tô bỏ chạy trên phố Hà Nội

Ra hiệu lệnh nhưng tài xế ô tô không dừng lại, CSGT đã nhảy lên xe ôm công nghệ nhờ người này đuổi theo.