Giao lưu, tuyển chọn tài năng trẻ tại trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng

Giao lưu, tuyển chọn tài năng trẻ tại trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng

Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng (TP Thanh Hóa) vừa tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa các trung tâm...