Đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng địa bàn an ninh, an toàn

Đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng địa bàn an ninh, an toàn

Ngày 20-1, UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình năm...