Protein 'nghỉ ngơi': Tâm điểm của khoa học hiện đại

Protein 'nghỉ ngơi': Tâm điểm của khoa học hiện đại

Con người lão hóa khi tóc bạc đi, không còn minh mẫn và quá trình trao đổi chất mất dần sự nhịp nhàng vốn...