Hải quan tăng cường kiểm soát nhập khẩu cá tầm

Hải quan tăng cường kiểm soát nhập khẩu cá tầm

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 808/TCHQ-GSQL chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường...
8/11 mẫu cá tầm có dấu hiệu nhập lậu: Tổng cục Hải quan chỉ đạo kiểm soát ra sao?

8/11 mẫu cá tầm có dấu hiệu nhập lậu: Tổng cục Hải quan chỉ đạo kiểm soát ra sao?

Mua cá tầm Trung Quốc mà tưởng hàng trong nước

Mua cá tầm Trung Quốc mà tưởng hàng trong nước

Siết chặt nhập khẩu cá tầm tại các cửa khẩu

Siết chặt nhập khẩu cá tầm tại các cửa khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu siết chặt nhập khẩu cá tầm tại các cửa khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu siết chặt nhập khẩu cá tầm tại các cửa khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm soát việc nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm soát việc nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Tổng cục Hải quan hỏa tốc ra văn bản siết chặt nhập khẩu cá tầm

Tổng cục Hải quan hỏa tốc ra văn bản siết chặt nhập khẩu cá tầm

Hải quan sẽ kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm

Hải quan sẽ kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm

Nhập khẩu cá tầm bị kiểm soát chặt

Nhập khẩu cá tầm bị kiểm soát chặt

Hà Nội: Siết chặt kiểm soát đối với cá tầm nhập khẩu dùng làm thực phẩm

Hà Nội: Siết chặt kiểm soát đối với cá tầm nhập khẩu dùng làm thực phẩm

Siết chặt kiểm soát đối với cá tầm nhập khẩu dùng làm thực phẩm

Siết chặt kiểm soát đối với cá tầm nhập khẩu dùng làm thực phẩm

Cá tầm 'mắc cạn' vì hàng nhập lậu

Cá tầm 'mắc cạn' vì hàng nhập lậu

8/11 mẫu cá tầm nhập lậu từ TQ: Chủ hồ nói thật

8/11 mẫu cá tầm nhập lậu từ TQ: Chủ hồ nói thật

Kiểm soát chặt cá tầm nhập khẩu làm thương phẩm

Kiểm soát chặt cá tầm nhập khẩu làm thương phẩm

Cá tầm 'lạ' bán nhiều ở chợ đầu mối

Cá tầm 'lạ' bán nhiều ở chợ đầu mối

Kiểm soát chặt chẽ cá tầm nhập khẩu

Kiểm soát chặt chẽ cá tầm nhập khẩu

Kiểm soát việc nhập khẩu cá tầm đảm bảo đúng nguồn gốc xuất xứ

Kiểm soát việc nhập khẩu cá tầm đảm bảo đúng nguồn gốc xuất xứ

Kiểm soát nhập khẩu cá tầm

Kiểm soát nhập khẩu cá tầm

8/11 mẫu cá tầm bán tại Hà Nội và TP.HCM nhập lậu từ Trung Quốc

8/11 mẫu cá tầm bán tại Hà Nội và TP.HCM nhập lậu từ Trung Quốc

Phát hiện 8/11 mẫu cá tầm không rõ nguồn gốc đang lưu thông trên thị trường

Phát hiện 8/11 mẫu cá tầm không rõ nguồn gốc đang lưu thông trên thị trường

Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cá tầm làm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cá tầm làm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phát hiện các hình thái cá tầm không được phép kinh doanh ở VN

Phát hiện các hình thái cá tầm không được phép kinh doanh ở VN

Bộ Nông nghiệp đề nghị kiểm soát chặt cá tầm nhập khẩu làm thương phẩm

Bộ Nông nghiệp đề nghị kiểm soát chặt cá tầm nhập khẩu làm thương phẩm

Kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam

Kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam

Tăng cường kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm

Tăng cường kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm

8/11 mẫu cá tầm bán tại Hà Nội và TPHCM nhập lậu từ Trung Quốc?

8/11 mẫu cá tầm bán tại Hà Nội và TPHCM nhập lậu từ Trung Quốc?

Kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm

Kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm

Phát hiện nhiều mẫu cá tầm ở Hà Nội và TP.HCM ngoài danh mục được phép kinh doanh

Phát hiện nhiều mẫu cá tầm ở Hà Nội và TP.HCM ngoài danh mục được phép kinh doanh

Bộ NN-PTNT đề nghị lập đoàn liên ngành xử lý cá tầm không rõ nguồn gốc

Bộ NN-PTNT đề nghị lập đoàn liên ngành xử lý cá tầm không rõ nguồn gốc