Nâng cao ý thức chấp hành sử dụng pháo qua phiên tòa giả định tại TP Hà Tĩnh

Nâng cao ý thức chấp hành sử dụng pháo qua phiên tòa giả định tại TP Hà Tĩnh

Qua phiên tòa giả định, đoàn viên thanh niên, người dân phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) được tiếp cận thực tiễn...