Dung tục, tầm thường hóa đề thi Văn để làm gì?

Dung tục, tầm thường hóa đề thi Văn để làm gì?

Đề thi theo hướng 'mở' ở môn Ngữ văn gây thích thú, sáng tạo đối với học sinh… Tuy nhiên, nhiều đề thi đã...
Xung quanh việc giáo viên sử dụng ví dụ 'nhạy cảm' khi ra đề ngữ văn

Xung quanh việc giáo viên sử dụng ví dụ 'nhạy cảm' khi ra đề ngữ văn

Vụ giáo viên bị kiểm điểm vì ra đề môn Ngữ Văn chứa nội dung nhạy cảm: Sở GD&ĐT Gia Lai lên tiếng

Vụ giáo viên bị kiểm điểm vì ra đề môn Ngữ Văn chứa nội dung nhạy cảm: Sở GD&ĐT Gia Lai lên tiếng

Vụ đề thi môn Ngữ Văn có nội dung nhạy cảm: Giám đốc sở GD&ĐT Gia Lai nói gì?

Vụ đề thi môn Ngữ Văn có nội dung nhạy cảm: Giám đốc sở GD&ĐT Gia Lai nói gì?

Giáo viên ra đề văn có nội dung 'nhạy cảm'

Giáo viên ra đề văn có nội dung 'nhạy cảm'

Xôn xao việc giáo viên sử dụng ví dụ 'nhạy cảm' khi ra đề ngữ văn lớp 9

Xôn xao việc giáo viên sử dụng ví dụ 'nhạy cảm' khi ra đề ngữ văn lớp 9

Gia Lai: Ra đề văn chứa nội dung nhạy cảm, dung tục, một giáo viên bị kiểm điểm

Gia Lai: Ra đề văn chứa nội dung nhạy cảm, dung tục, một giáo viên bị kiểm điểm

Sở GD&ĐT Gia Lai nói về đề thi Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Sở GD&ĐT Gia Lai nói về đề thi Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Đề Ngữ văn nhạy cảm, không có tính giáo dục khiến nhiều người ngán ngẩm

Đề Ngữ văn nhạy cảm, không có tính giáo dục khiến nhiều người ngán ngẩm

Đề kiểm tra Văn cuối kỳ lớp 9 về chuyện 'mẹ chồng có bồ' gây tranh cãi gay gắt

Đề kiểm tra Văn cuối kỳ lớp 9 về chuyện 'mẹ chồng có bồ' gây tranh cãi gay gắt

Giáo viên ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Đề kiểm tra học kỳ Ngữ văn 9 có nội dung nhạy cảm, trách nhiệm của ai?

Đề kiểm tra học kỳ Ngữ văn 9 có nội dung nhạy cảm, trách nhiệm của ai?

Giáo viên Gia Lai bị kiểm điểm vì ra đề Ngữ văn chứa nội dung nhạy cảm

Giáo viên Gia Lai bị kiểm điểm vì ra đề Ngữ văn chứa nội dung nhạy cảm

Ra đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 chứa nội dung nhạy cảm, một giáo viên bị kiểm điểm

Ra đề kiểm tra môn Ngữ Văn lớp 9 chứa nội dung nhạy cảm, một giáo viên bị kiểm điểm

Gia Lai: Kiểm điểm giáo viên vì ra đề thi môn Ngữ Văn lớp 9 có nội dung nhạy cảm

Gia Lai: Kiểm điểm giáo viên vì ra đề thi môn Ngữ Văn lớp 9 có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ra đề có nội dung nhạy cảm: Giải thích nóng

Giáo viên ra đề có nội dung nhạy cảm: Giải thích nóng

Giáo viên bị kiểm điểm vì ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên bị kiểm điểm vì ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ở Gia Lai ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ở Gia Lai ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ở Gia Lai ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Giáo viên ở Gia Lai ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm