5 vật tuyệt đối không nên dùng lại nếu không muốn cả năm bết bát

5 vật tuyệt đối không nên dùng lại nếu không muốn cả năm bết bát

Dẫu biết 'cũ người mới ta' thế nhưng có những vật tuyệt đối không được dùng lại từ chủ cũ.