Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/1 đã công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết đại dịch Covid-19.
Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết

Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết

Chương mới trong quan hệ Mỹ - EU

Tân Tổng thống Biden nhanh chóng 'quét sạch' các rào cản nhập cư của Trump

Tân Tổng thống Biden nhanh chóng 'quét sạch' các rào cản nhập cư của Trump

Ông Biden ký hàng loạt văn bản đảo ngược chính sách của ông Donald Trump

Ông Biden ký hàng loạt văn bản đảo ngược chính sách của ông Donald Trump

Tân Tổng thống Mỹ ký hàng loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm

Tân Tổng thống Mỹ ký hàng loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm

Sau lễ nhậm chức, ông Biden hủy bỏ nhiều sắc lệnh dưới thời ông Trump

Sau lễ nhậm chức, ông Biden hủy bỏ nhiều sắc lệnh dưới thời ông Trump

Ông Biden thực hiện hành động đầu tiên sau khi nắm quyền

Ông Biden thực hiện hành động đầu tiên sau khi nắm quyền

Tân Tổng thống Mỹ ký 15 sắc lệnh hành pháp đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm

Tân Tổng thống Mỹ ký 15 sắc lệnh hành pháp đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm

Joe Biden làm việc ngay, đảo ngược một loạt chính sách của ông Trump

Joe Biden làm việc ngay, đảo ngược một loạt chính sách của ông Trump

Ông Biden ký 17 sắc lệnh mới, đảo ngược chính sách của ông Trump

Ông Biden ký 17 sắc lệnh mới, đảo ngược chính sách của ông Trump

Ngoại trưởng Mỹ đi nhiều 'nước cờ' quan trọng trước 'giờ G' và chiến lược lật ngược của ông Biden

Ngoại trưởng Mỹ đi nhiều 'nước cờ' quan trọng trước 'giờ G' và chiến lược lật ngược của ông Biden

Ông Biden đảo ngược loạt chính sách thời Donald Trump

Ông Biden đảo ngược loạt chính sách thời Donald Trump

Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump

Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump

Ông Biden sẽ lật lại di sản của ông Trump ngay ngày nhậm chức

Ông Biden sẽ lật lại di sản của ông Trump ngay ngày nhậm chức

Ông Joe Biden xóa bỏ hàng loạt chính sách của người tiền nhiệm ngay ngày đầu tại vị

Ông Joe Biden xóa bỏ hàng loạt chính sách của người tiền nhiệm ngay ngày đầu tại vị

Ông Biden sẽ thay đổi 'hàng loạt di sản' dưới thời Tổng Thống Trump ngay sau khi nhận chức

Ông Biden sẽ thay đổi 'hàng loạt di sản' dưới thời Tổng Thống Trump ngay sau khi nhận chức

Ông Biden thay đổi một loạt chính sách thời ông Trump ngay khi nhậm chức

Ông Biden thay đổi một loạt chính sách thời ông Trump ngay khi nhậm chức

Biden sẽ ký loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của Trump trong ngày đầu nhậm chức

Biden sẽ ký loạt sắc lệnh đảo ngược chính sách của Trump trong ngày đầu nhậm chức

Mỹ: Chính quyền mới sẽ áp dụng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên

Mỹ: Chính quyền mới sẽ áp dụng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên