Sa mạc lớn nhất Trung Quốc phủ đầy tuyết

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc phủ đầy tuyết

Tháp Khắc Lạp Mã Can (Taklamakan) là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới. Nơi đây được biết đến với độ...
Sa mạc nào rộng hơn 9 triệu km2, nóng nhất Trái Đất?

Sa mạc nào rộng hơn 9 triệu km2, nóng nhất Trái Đất?