Ông Trump yêu cầu chính phủ Mỹ giảm mua sắm hàng Trung Quốc

Ông Trump yêu cầu chính phủ Mỹ giảm mua sắm hàng Trung Quốc

Tổng thống Trump yêu cầu chính phủ Mỹ tìm cách giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc khi chỉ còn chưa đầy một...
Tổng thống Mỹ yêu cầu giảm mua sắm từ Trung Quốc

Tổng thống Mỹ yêu cầu giảm mua sắm từ Trung Quốc