Siết chặt kiểm soát xe chở dăm gỗ từ 'gốc'

Siết chặt kiểm soát xe chở dăm gỗ từ 'gốc'

Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải… của nhiều xe tải chở dăm gỗ là nỗi bất an của người dân khi...
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải