Nhiều phát hiện chứng minh Nam Cực từng 'xanh mướt' như Amazon

Nhiều phát hiện chứng minh Nam Cực từng 'xanh mướt' như Amazon

Dựa trên nhiều hóa thạch được tìm thấy, các chuyên gia đã phát hiện ra rất nhiều hóa thạch cho thấy sự tồn...
8 bí ẩn chưa có lời giải làm 'đau đầu' giới khoa học

8 bí ẩn chưa có lời giải làm 'đau đầu' giới khoa học