Cấm xe tải, xe khách đi vào tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Cấm xe tải, xe khách đi vào tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Cục Cảnh sát giao thông hạn chế ôtô có trọng tải từ 10.000 kg trở lên, ôtô chở khách từ 24 chỗ trở lên (trừ...
Cấm xe tải, xe khách lưu thông trên 6 tuyến đường trước Đại hội Đảng

Cấm xe tải, xe khách lưu thông trên 6 tuyến đường trước Đại hội Đảng

Các phương tiện giao thông đi lại thế nào trong dịp Đại hội Đảng XIII?

Các phương tiện giao thông đi lại thế nào trong dịp Đại hội Đảng XIII?

Phân luồng giao thông từ xa, phòng ngừa ùn tắc giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Phân luồng giao thông từ xa, phòng ngừa ùn tắc giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Đại hội XIII của Đảng: Phân luồng giao thông hàng loạt tuyến đường cửa ngõ Hà Nội

Đại hội XIII của Đảng: Phân luồng giao thông hàng loạt tuyến đường cửa ngõ Hà Nội

Cấm nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng XIII

Cấm nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng XIII

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Cấm nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Cấm nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Chi tiết các phương án phân luồng giao thông phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết các phương án phân luồng giao thông phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến phố phục vụ đại hội Đảng XIII

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến phố phục vụ đại hội Đảng XIII

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những tuyến đường tại Hà Nội tạm cấm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Những tuyến đường tại Hà Nội tạm cấm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Từ ngày 24/1- 2/2, tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Đại hội Đảng

Từ ngày 24/1- 2/2, tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Đại hội Đảng

Sơ đồ cấm hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng XIII

Sơ đồ cấm hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng XIII

Hà Nội phân luồng lại hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội phân luồng lại hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng