Tín hiệu vui từ thị trường nông sản

Tại Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) vừa diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô gạo...