Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội'

Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội'

Sáng 21-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề: 'Đảng Cộng...
Triển lãm 'Đảng ta thật vĩ đại' - những kỷ vật vô giá

Triển lãm 'Đảng ta thật vĩ đại' - những kỷ vật vô giá

Triển lãm tư liệu: 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Triển lãm tư liệu: 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Đảng Cộng sản Việt Nam - những dấu ấn quang vinh

Đảng Cộng sản Việt Nam - những dấu ấn quang vinh

Xúc động trước những hiện vật đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Xúc động trước những hiện vật đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Chùm ảnh: Khai mạc trưng bày tài liệu, hiện vật về 12 kỳ Đại hội Đảng

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Những hình ảnh lịch sử khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm những mốc son của Đảng

Triển lãm những mốc son của Đảng

Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Khai mạc triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - Khẳng định niềm tin son sắt

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - Khẳng định niềm tin son sắt

Trưng bày hơn 600 hình ảnh, hiện vật, sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưng bày hơn 600 hình ảnh, hiện vật, sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam

Khai mạc triển lãm 'Đảng ta thật sự vĩ đại'

Khai mạc triển lãm 'Đảng ta thật sự vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Tôn vinh truyền thống, thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tôn vinh truyền thống, thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hình ảnh lực lượng Công an được trưng bày trong Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Hình ảnh lực lượng Công an được trưng bày trong Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Ðảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'