Tạp chí Kiểm sát triển khai công tác năm 2021

Tạp chí Kiểm sát triển khai công tác năm 2021

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Tạp chí Kiểm sát tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn...